Ο Απόλυτος Οδηγός Σύγκρισης Χρηματιστών Forex!

Η λίστα με τους χρηματιστές Forex είναι μεγάλη. Όλοι τους έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και προσεγγίσεις, με τις οποίες κάνουν online συναλλαγές. Αν θέλετε να συγκρίνετε τους χρηματιστές Forex για να βρείτε ποιος είναι καλύτερος για εσάς, υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρετε εκ των προτέρων. Καθώς υπάρχουν αρκετοί παράγοντες σχετικοί με τη σύγκριση των χρηματιστών Forex, σε αυτόν τον οδηγό θα αναζητήσουμε τις διάφορες παραμέτρους που πρέπει να λάβετε υπόψη σας, προκειμένου να κάνετε την τελική σας επιλογή.

Οι Πιο Έμπιστοι Χρηματιστές Forex

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
$ 50 Check Website ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fx choice logo $ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
nadex logo $ 250 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
hycm logo $ 100 $5000 ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 25 50%* ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 50 Check Website ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
etoro logo $ 200 - ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 200 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 20% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
etoro logo $ 200 - ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 50 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 25 50%* ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 20% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
instaforex logo $ 1 $20 ★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 25 50%* ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 50 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
instaforex logo $ 1 $20 ★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 25 50%* ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 1 30% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 20% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 25 50%* ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
24option logo $ 100 50% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 1 30% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 1 30% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
etoro logo $ 200 - ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 1 30% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 1 30% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 200 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 25 50%* ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 1 30% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 20% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 1 30% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 25 50%* ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 20% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 1 30% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 25 50%* ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
instaforex logo $ 1 $20 ★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
etoro logo $ 200 - ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 200 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 50 Check Website ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 1 30% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 25 50%* ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
instaforex logo $ 1 $20 ★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Γιατί Πρέπει ο Κάθε Συναλλασσόμενος Να Συγκρίνει Μεταξύ Των Χρηματιστών Forex;

Μπορεί να αναρωτιέστε γιατί είναι τόσο σημαντικό το να δείτε τους τύπους χρηματιστών Forex, να τους ταξινομήσετε σε ομάδες και μετά να τους συγκρίνετε. Αλλά, μια σύγκριση μεταξύ τους είναι απαραίτητη, τόσο για τους αρχάριους όσο και για τους έμπειρους επενδυτές, καθώς κάνει την επιλογή χρηματιστή πολύ ευκολότερη. Μπορεί το διαδίκτυο να έχει απλουστεύσει τη ζωή μας, να μας επιτρέπει να συμμετέχουμε σε διάφορες δραστηριότητες όπως οι online συναλλαγές, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Πρώτα απ’ όλα, δεν είναι όλοι οι χρηματιστές ασφαλείς και είναι πολύ πιθανό να σας εξαπατήσει κάποιος, ακόμα κι αν είστε έμπειρος και ταλαντούχος επενδυτής. Ωστόσο, η αποφυγή θεμάτων όπως οι απάτες και η εγκληματική συμπεριφορά στις οικονομικές συναλλαγές δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίον πρέπει να αφιερώσετε χρόνο και να συγκρίνετε μεταξύ των χρηματιστών Forex. Εδώ είναι μερικοί άλλοι λόγοι:

  • Η κατανόηση του τι μπορούν να προσφέρουν οι χρηματιστές και τι είδους υπηρεσίες παρέχουν θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τον κατάλληλο για τις ανάγκες σας. Μερικές φορές, οι γενικοί χρηματιστές δεν θα είναι κατάλληλοι για εσάς αν έχετε ανάγκη να πραγματοποιήσετε συγκεκριμένες συναλλαγές.
  • Η ανακάλυψη των χρηματιστών με τις καλύτερες προσφορές για συναλλαγές. Δεν μιλάμε μόνο για τα μπόνους, αλλά και για τις εκπαιδευτικές πηγές που σας βοηθούν να μαθαίνετε για τις συναλλαγές ταχύτερα κλπ.
  • Η δοκιμή όλων των τύπων χρηματιστών, έτσι ώστε να συγκρίνετε και να αποφασίσετε ποιος σας ταιριάζει καλύτερα. Συχνά, οι επενδυτές δεν είναι βέβαιοι για το τι χρειάζονται, οπότε η απόφαση αυτή μπορεί να είναι δύσκολη.
  • Η εκμάθηση των βασικών στις συναλλαγές μπορεί να γίνει επίσης και με σύγκριση των χρηματιστών Forex. Αυτός είναι ο ευκολότερος και πλέον αυθεντικός τρόπος για να μάθετε για τις οικονομικές συναλλαγές, χωρίς να έχετε το άγχος της αποστήθισης ενός μεγάλου όγκου πληροφοριών.

Σύγκριση Χρηματιστών Forex Κατά Τύπο

Το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση της λίστας των χρηματιστών Forex είναι η επιβεβαίωση ότι γνωρίζετε τους τύπους διαθέσιμων χρηματιστών. Παρακάτω είναι οι κύριοι τύποι πλατφόρμας οικονομικών συναλλαγών.
Ειδικός διαπραγματευτής (Market Maker)
Επίσης γνωστό ως γραφείο εκτέλεσης εντολών, (Dealing Desk), είναι ο πλέον δημοφιλής και προτιμώμενος τύπος χρηματιστή. Αυτός ο χρηματιστής μπορεί επίσης να προσπεράσει τη γενική αξία ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. Άλλο ένα χαρακτηριστικό αυτών των χρηματιστών είναι ότι πάντα πραγματοποιούν την άλλη πλευρά της αγοράς του συναλλασσομένου, προκειμένου να καταστήσουν εφικτή την οικονομική συναλλαγή. Ωστόσο, ο ειδικός διαπραγματευτής αποφεύγει τα ρίσκα, ευρισκόμενος και στις δυο πλευρές της αγοράς προτού πραγματοποιηθεί η συναλλαγή. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά το γραφείο εκτέλεσης εντολών κερδίζει.
Χωρίς ειδικό διαπραγματευτή (No Dealing Desk)
Αντίθετα, ένας χρηματιστής Forex χωρίς ειδικό διαπραγματευτή είναι κάποιος που παρέχει τις πιο συμφέρουσες προσφορές τις οποίες παίρνει από πολλούς άλλους παρόχους προσφορών. Έτσι εξασφαλίζεται η ρευστότητα για τον χρηματιστή Forex. Παίρνει τις καλύτερες τιμές από αυτούς τους παρόχους και, αν και τα επιτόκια (spreads) είναι συνήθως χαμηλά, δεν είναι ποτέ σταθερά και εν μέσω αυτής της αστάθειας μπορεί η αξία τους να αλλάξει ξαφνικά, ανάλογα με την εκάστοτε περίσταση.
ΔΗΕ (ECN)
Αυτή η συντομογραφία σημαίνει Δίκτυο Ηλεκτρονικές Επικοινωνίας, ένας τύπος χρηματιστή Forex που δείχνει τις τρέχουσες συναλλαγές που εκτελούν άλλοι επενδυτές στην ιστοσελίδα την παρούσα χρονική στιγμή. Ένας τέτοιος χρηματιστής μπορεί να φανεί ελκυστικός σε έναν αρχάριο, που ίσως να έχει βαρεθεί την εκμάθηση θεωρίας περί οικονομικών συναλλαγών και προτιμά να παρατηρεί τις πράξεις των πραγματικά έμπειρων επενδυτών. Δυστυχώς όμως, το ΔΗΕ δεν αποτελεί την προτίμηση των μεγαλύτερων επενδυτών της αγοράς, που συνήθως είτε προτιμούν άλλες αγορές ή τον επόμενο τύπο χρηματιστή Forex, τον Άμεσης Επεξεργασίας (STP).
Άμεση Επεξεργασία (STP)
Ο χρηματιστής άμεσης επεξεργασίας είναι άλλη μια μορφή οικονομικών συναλλαγών. Οι συναλλαγές είναι πάντα υπολογισμένες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αναβάλλονται ποτέ, ούτε καθυστερούν και τα λάθη είναι αδύνατα. Το καλύτερο για τον χρηματιστή άμεσης επεξεργασίας είναι γίνονται ακριβείς υπολογισμοί και συναλλαγές. Κοινώς, ένας τέτοιος χρηματιστής Forex αναθέτει στη διατραπεζική αγορά την επεξεργασία των συναλλαγών χωρίς την παρέμβαση κάποιου χρηματιστή.
Πολυμερείς Συναλλαγές (MTF)
Τέλος, και οι πολυμερείς συναλλαγές μπορούν να χαρακτηριστούν ως χρηματιστές. Σε αυτήν τη δραστηριότητα ωστόσο δεν υπάρχουν κανονισμοί. Αγοραστές και πωλητές λειτουργούν ως ομάδα, ούτως ώστε όλοι να μπορέσουν να βγάλουν κάποιο κέρδος. Το ενδιαφέρον με τις πολυμερείς συναλλαγές είναι ότι ο χρηματιστής στηρίζεται στις δικές του εγγυήσεις όσον αφορά την καλύτερη τιμή, με τα πλέον συμφέροντα επιτόκια και ασφαλείς συναλλαγές.

  • 1) Μπόνους ΚατάθεσηςΗ ΧΜ προσφέρει εκπληκτικό μπόνους 100% στην πρώτη κατάθεση, μέχρι και $5.000
  • 2) Πολλαπλές πλατφόρμεςΠαίξτε από υπολογιστή, Mac ή smartphone – Η επιλογή είναι δική σας
  • 3) Πρόγραμμα ΑνταμοιβήςΛάβετε πολλά χρηματικά έπαθλα και μπόνους πίστωσης
  • Ιστοσελίδας

Τι Άλλο Παίζει Σημασία Στη Σύγκριση Των Χρηματιστών Forex;

σύγκριση forex μεσίτεςΕκτός από τη γνώση των διαθέσιμων τύπων χρηματιστών, είναι το ίδιο σημαντικό να ξέρουμε πώς να τους κρίνουμε και να αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά μεταξύ καλών και κακών. Εδώ, ο οδηγός χρηματιστών Forex μας σας βοηθά να προσδιορίσετε τους πιο σημαντικούς παράγοντες που ξεχωρίζουν τον ένα χρηματιστή από τον άλλον.
Προέλευση και ιστορία
Αυτή η κατηγορία διαχωρισμού των χρηματιστών είναι σημαντική για διάφορους λόγους. Βέβαια, η προέλευση και η ιστορία του χρηματιστή μας βοηθάει να δούμε πόσο φημισμένη είναι η εταιρεία που κατέχει την πλατφόρμα, όπως και το πώς έχει λειτουργήσει ο χρηματιστής μέσα στο χρόνο και για να καθορίσουμε αν έχει την απαιτούμενη εμπειρία για να μας προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες. Ωστόσο, η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος έχει σημασία, λόγω των περιορισμών στους οποίους υπάγονται κάποιοι επενδυτές, καθώς πολίτες κάποιων χωρών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν χρηματιστές από συγκεκριμένες χώρες.
Οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούν οι χρηματιστές
Αυτός είναι ο παράγοντας από τον οποίον ξεκινούν οι περισσότεροι έμπειροι επενδυτές. Ανεξάρτητα αν ο πελάτης ψάχνει μια ιστοσελίδα που στηρίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης ή θέλει κάτι πιο επαγγελματικό, όπως το να εγκαταστήσει κάποιο λογισμικό στον υπολογιστή του, ο χρηματιστής πρέπει πάντα να είναι ανταγωνιστικός και καινοτόμος, διαφορετικά θα χάσει τους πελάτες τους. Το λογισμικό συναλλαγών σήμερα είναι επίσης διαθέσιμο για φορητές συσκευές, και είναι πιθανόν σύντομα να μπορούμε όλοι να συναλλασσόμαστε όλοι μέσω απλοποιημένων εφαρμογών συναλλαγών σε κινητά τηλέφωνα.
Τα χαρακτηριστικά τα οποία παρέχουν
Η σύγκριση των χρηματιστών συνήθως εξαρτάται από τα διαθέσιμα εργαλεία συναλλαγών, τους τύπους ενεργητικού σε προσφορά και χαρακτηριστικά για καλύτερες οικονομικές συναλλαγές (όπως σύμβολα και προσωπικούς διαχειριστές λογαριασμών, για παράδειγμα) που προσφέρονται, και κάποια χαρακτηριστικά πραγματικά κάνουν την ιστοσελίδα κάποιου χρηματιστή να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες. Τα μπόνους μπορούν να παρατεθούν ως χαρακτηριστικά, καθιστώντας έναν χρηματιστή διαφορετικό ή καλύτερο από τους ανταγωνιστές του και πολλοί επενδυτές συγκρίνουν και επιλέγουν χρηματιστή, ανάλογα με τα μπόνους που προσφέρει. Σας προτείνομε να μη χρησιμοποιήσετε τα παρεχόμενα μπόνους ως τον κύριο παράγοντα σύγκρισης μεταξύ των χρηματιστών. Κάποιες ιστοσελίδες συναλλαγών μπορεί να έχουν εξαιρετικές ειδικές προσφορές, αλλά είναι καλύτερα να τα αποφύγετε.
Η σύγκριση των διάφορων χρηματιστών Forex είναι απολύτως απαραίτητη για όλους τους επενδυτές. Τους βοηθάει να υπολογίσουν πόση εμπειρία έχουν και να ανακαλύψουν πού θα προτιμούσαν να πάνε. Αν και η λίστα των χρηματιστών είναι μεγάλη, έχετε άφθονο χρόνο για να βρείτε ποιος σας ταιριάζει καλύτερα. Καλή τύχη!

Υψηλά βαθμολογημένα προσφορές μπόνους Forex

$30 ΔΩΡΕΑΝ

Φοβερο δορω απο $30 χωρις καταθεση απο XM και χωρις κινδυνος για τα χρηματα σας!

Μπόνους
μέχρι $5000

Τεραστιος $5000 καταθεσηο δορω, που θα σας βοηθεισαι να καταφερετε μεγαλη επιτυχια!

Μπόνους
$100 ΔΩΡΕΑΝ

Η καλητερη ΄μας προσφορα για δορω χωρις καταθεση- μεχρι $100 απο Instaforex!

Μπόνους
Was the information useful?