Σχετικά Με Τις Αξιολογήσεις Χρηματιστών Forex

Αν είστε νέος στις οικονομικές συναλλαγές, μάλλον έχετε ψάξει στην Google αρκετές λέξεις-κλειδιά του Forex αρκετές φορές και μάλλον έχετε δει δύο ειδών αποτελέσματα: Επίσημες ιστοσελίδες χρηματιστών και ιστοσελίδες των οποίων μόνος σκοπός και στόχος είναι η παροχή στο κοινό λιστών αξιολόγησης η πινάκων. Αυτό για το οποίο θα συζητήσουμε σε αυτό το άρθρο συνδέεται και με τους δυο τύπους αποτελεσμάτων που βρίσκετε στην Google, και οι δυο τύποι αποτελεσμάτων συνδέονται με το θέμα των αξιολογήσεων χρηματιστών Forex. Όταν μιλάμε για χρηματιστές Forex, υπάρχουν αρκετά σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζετε κι εδώ θα σας πούμε ποια είναι αυτά.

Οι Πιο Έμπιστοι Χρηματιστές Forex

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
$ 50 Check Website ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fx choice logo $ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
nadex logo $ 250 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
hycm logo $ 100 $5000 ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 25 50%* ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 50 Check Website ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
etoro logo $ 200 - ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 200 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 20% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
etoro logo $ 200 - ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 50 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 25 50%* ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 20% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
instaforex logo $ 1 $20 ★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 25 50%* ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 50 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
instaforex logo $ 1 $20 ★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 25 50%* ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 1 30% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 20% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 25 50%* ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
24option logo $ 100 50% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 1 30% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 1 30% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
etoro logo $ 200 - ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 1 30% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 1 30% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 200 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 25 50%* ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 1 30% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 20% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 1 30% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 25 50%* ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 20% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 1 30% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 25 50%* ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
instaforex logo $ 1 $20 ★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
etoro logo $ 200 - ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 200 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 50 Check Website ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ More
fxtm $ 10 N/A ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 Cashback ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Hotforex logo $ 5 100%*** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 5 $25 Non-Deposit Bonus** ★★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 1 30% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
fbs logo $ 1 100% ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 25 50%* ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 10 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
$ 100 N/A ★★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
instaforex logo $ 1 $20 ★★★

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Γιατί Είναι Σημαντικές Οι Αξιολογήσεις Χρηματιστών Forex;

Οι αξιολογήσεις χρηματιστών Forex γίνονται για να τις δει ο κάθε επενδυτής και να μάθει ποιες είναι οι καλύτερες ιστοσελίδες συναλλαγών σήμερα. Για αυτές, ιστοσελίδες σαν τη δική μας αξιολογούν τις διάφορες πλατφόρμες συναλλαγών και κάνουν την τελική τους εκτίμηση για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Η αξιολόγηση έχει πάντοτε τα δικά της κριτήρια – ρύθμιση, μπόνους και ούτω καθεξής, και αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται πάντα στις αξιολογήσεις χρηματιστών Forex. Κάθε αξιολόγηση είναι μια μίνι εκτίμηση ενός χρηματιστή από τη μακροσκελή λίστα των ιστοσελίδων που βρίσκονται στην αγορά σήμερα. Για αυτό οι αξιολογήσεις των χρηματιστών είναι τόσο σημαντική, έτσι ώστε όταν θέλετε να αλλάξετε τον τωρινό σας χρηματιστή, μπορείτε να συγκρίνετε τις βαθμολογίες τους ή αν ξεκινάτε τώρα στις επενδύσεις και πρέπει να επιλέξετε έναν αξιόλογο χρηματιστή, μπορείτε να συγκρίνετε τις βαθμολογίες και να δείτε ποιος είναι καλύτερος. Όμως πώς ακριβώς μπορούν να είναι οι ίδιοι οι χρηματιστές επωφελείς για τον επενδυτή;

Γιατί Έχει Σημασία Η Αξιολόγηση Των Χρηματιστών Για Εσάς;

η ανασκόπηση forex μεσίτης έχει σημασία για εσάςΘα πρέπει πάντα να διαβάζετε αξιολογήσεις χρηματιστών Forex και όχι απλά να στηρίζεστε στην επίσκεψη των ιστοσελίδων με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. Αν κοιτάζετε μόνο αυτά, μπορεί να δείτε τους καλύτερους χρηματιστές από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε, αλλά δεν μπορείτε να θεωρήσετε εαυτόν ειδικό αν στηρίζεστε σε αυτά τα αποτελέσματα που βασίζονται σε στοιχεία για τα οποία δεν μπορείτε να είστε σίγουροι. Οι έξυπνοι επενδυτές κοιτάζουν τις βαθμολογίες, και μετά επιλέγουν 10 από τους καλύτερους χρηματιστές και διαβάζουν αξιολογήσεις για αυτές τις ιστοσελίδες. Αυτή είναι η καλύτερη προσέγγιση για την εύρεση της καλύτερης πλατφόρμας. Όχι μόνο οι αξιολογήσεις σας βοηθούν να αποφασίσετε για το πού να ξεκινήσετε να κάνετε συναλλαγές, αλλά σας βοηθούν και σε άλλα πράγματα:

  • Θα μάθετε εκ των προτέρων τι να περιμένετε από έναν χρηματιστή. Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι ο μόνος τρόπος να καταθέσετε χρήματα στον λογαριασμό σας είναι μέσω Paypal, αλλά πολλές από τις καλύτερες πλατφόρμες κοντά στην κορυφή της λίστας δεν προσφέρουν αυτήν την μέθοδο πληρωμής. Ή ένα άλλο παράδειγμα. Σας αρέσει να επενδύετε σε αγαθά, αλλά οι καλύτεροι χρηματιστές δεν προσφέρουν τέτοια επιλογή, αλλά μόνο μετοχές και ζευγάρια ξένων νομισμάτων. Μια αξιολόγηση χρηματιστή Forex σας δίνει σύντομες πληροφορίες για την πλατφόρμα, έτσι ώστε να ξέρετε τι να περιμένετε από αυτήν.
  • Το να κάνετε τις δικές σας συγκρίσεις είναι επίσης μια καλή ιδέα. Όταν διαβάζετε πολλές αξιολογήσεις χρηματιστών Fore, εν τέλει θα βρείτε πού δίνονται τα μεγαλύτερα μπόνους μη κατάθεσης ή που είναι τα μεγαλύτερα επιτόκια. Μερικοί επενδυτές – ειδικά οι πιο προχωρημένοι – προτιμούν να βαθμολογούν οι ίδιοι τους χρηματιστές και όχι να εμπιστεύονται υποκειμενικές ιστοσελίδες.
  • Η συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το τι είναι οι χρηματιστές Forex μπορεί εύκολα να επιτευχθεί με την ανάγνωση αξιολογήσεων και ο κάθε αρχάριος στο θέμα θα συμφωνούσε ότι έχουν περισσότερα να μάθουν. Καμιά φορά ωστόσο, η ανάγνωση θεωριών μπορεί να είναι βαρετή και να μη βοηθά ιδιαίτερα, οπότε είναι εύκολο να αποκτήσουμε τις σύντομες πληροφορίες που παρέχονται στις αξιολογήσεις χρηματιστών Forex.

Πώς Είναι Μια Αξιολόγηση Χρηματιστή Forex;

Οι αξιολογήσεις αυτές συνήθως μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Κάποιες είναι σύντομες, άλλες είναι μακροσκελείς, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες για κάποιον χρηματιστή. Η μόνη διαφορά μεταξύ τους είναι στη δομή ή στον αριθμό των λέξεων. Τα στοιχεία που παρατίθενται σε μια τυπική αξιολόγηση χρηματιστή Forex περιλαμβάνουν:
Προέλευση και πληροφορίες εταιρείας
Από αυτό το σημείο ξεκινάει συνήθως μια τέτοια αξιολόγηση. Εξηγεί ποια εταιρεία κατέχει τον χρηματιστή, που θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πόσο φημισμένος είναι. Η ιστορία του χρηματιστή θα σας πει περισσότερα για την εμπειρία του στον τομέα και ξέρουμε πως, όσο πιο έμπειρη είναι μια ιστοσελίδα, σε ό,τι κι αν δραστηριοποιείται, τόσο πιο αξιόπιστη είναι πιθανόν να είναι.
Μιλώντας για αξιοπιστία
Η αξιοπιστία είναι ο Νο.1 παράγοντας στην επιλογή χρηματιστή από τον επενδυτή. Αν ο χρηματιστής είναι αξιόπιστος, σημαίνει ότι θα προστατεύσει τους πελάτες του από κλοπή προσωπικών δεδομένων, διαβεβαιώνοντάς τους ότι όλες του οι οικονομικές συναλλαγές θα πραγματοποιηθούν με επάρκεια και έγκαιρα. Με λίγα λόγια, αξιοπιστία σημαίνει διαφάνεια και υψηλό επίπεδο ασφαλείας της ιστοσελίδας. Επιπλέον, σημαίνει ότι έχετε δεν εγγραφεί σε έναν χρηματιστή που οι πεπειραμένοι επενδυτές θα αποκαλούσαν «απατεώνα». Η αξιοπιστία ενός χρηματιστή εξαρτάται από ένα βασικά πράγμα: Την επίσημη εγγραφή τους. Αν ο χρηματιστής δεν έχει άδεια λειτουργίας, τότε πιθανότατα δεν είναι έμπιστη εταιρεία. Ωστόσο, υπάρχουν δυο εξηγήσεις για αυτό. Κάποιοι χρηματιστές είναι καταχωρημένοι στην αγορά, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστοι και αυτό εξαρτάται στους ρυθμιστές που χρησιμοποιούν. Συνήθως ωστόσο, όλοι οι ρυθμιστές είναι ίδιοι, επιλεγόμενοι από τους θεσμούς της χώρας και είναι πάντοτε επίσημα σώματα. Ένα καλό παράδειγμα ενός καλού χρηματιστή Forex είναι η CySEC, η επίσημη ρυθμιστική αρχή με έδρα την Κύπρο.

  • 1) Μπόνους ΚατάθεσηςΗ ΧΜ προσφέρει εκπληκτικό μπόνους 100% στην πρώτη κατάθεση, μέχρι και $5.000
  • 2) Πολλαπλές πλατφόρμεςΠαίξτε από υπολογιστή, Mac ή smartphone – Η επιλογή είναι δική σας
  • 3) Πρόγραμμα ΑνταμοιβήςΛάβετε πολλά χρηματικά έπαθλα και μπόνους πίστωσης
  • Ιστοσελίδας

Η Πλατφόρμα Συναλλαγών
Το λογισμικό που κινεί κάθε χρηματιστή είναι κάτι το οποίο ο κάθε επενδυτής πρέπει να λάβει υπόψη του και συμπεριλαμβάνεται σε κάθε αξιολόγηση χρηματιστή Forex. Μερικές φορές, όταν η αξιολόγηση λέει πως ο χρηματιστής κινείται από γνωστό προϊόν λογισμικού, δεν χρειάζεται καν να συνεχίσετε την ανάγνωση, αφού πλατφόρμες συναλλαγών όπως η MetaTrader και η Webtrader είναι αξιόπιστες και δημοφιλείς. Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα συναλλαγών, σε κάποιες αξιολογήσεις συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για επιλογές συναλλαγών από το κινητό στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου χρηματιστή, όπως εφαρμογές που μπορούν να ληφθούν από την ειδική έκδοση της σελίδας για κινητό.
Χαρακτηριστικά Συναλλαγών
Αυτό είναι το πιο μακροσκελές κομμάτι της κάθε αξιολόγησης, επειδή εδώ κατονομάζονται και εξηγούνται τα εργαλεία και τα όργανα συναλλαγών. Εδώ, θα διαβάσετε για πρώτη φορά για επιτόκια (spreads) και λόγους πληρωμών (payout ratios). Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών, μερικές αξιολογήσεις επίσης περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα των κέντρων εκμάθησης, των αυτόματων σημάτων, είτε επιτρέπεται η αντιστάθμιση (hedging) είτε το «τσίμπημα» στο περιθώριο κέρδους (scalping).
Μέθοδοι Πληρωμής
Εδώ περιλαμβάνονται οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να κάνετε οικονομικές δοσοληψίες με τον συγκεκριμένο χρηματιστή Forex. Οι τρόποι πληρωμής επηρεάζουν και τις επενδύσεις και τα κέρδη σας, καθώς οι επενδύσεις σας γίνονται μέσω καταθέσεων, ενώ τα κέρδη σας πάνε στον τραπεζικό σας λογαριασμό, μετά από ανάληψη. Σημειώστε ότι οι περισσότεροι χρηματιστές Forex έχουν τις δικές τους προδιαγραφές και προϋποθέσεις σχετικά με τις καταθέσεις και τις αναλήψεις. Κάποιοι χρηματιστές χρεώνουν μέχρι και προμήθεια για αυτές τις πληρωμές. Οι περιορισμοί για τις καταθέσεις συνήθως περιλαμβάνουν τα ελάχιστα ποσά που μπορείτε να επενδύσετε κάθε φορά, και όσο για τις αναλήψεις, οι χρηματιστές έχουν τους δικούς τους κανόνες για το ελάχιστο και το μέγιστο ποσό ανάληψης που μπορείτε να πραγματοποιήσετε κάθε φορά. Οι αναλήψεις μπορεί επίσης να περιορίζονται χρονικά, για παράδειγμα μια φορά την εβδομάδα, δυο φορές τον μήνα κλπ.
Σύστημα Μπόνους
Το αγαπημένο κομμάτι των περισσότερων επενδυτών στις αξιολογήσεις χρηματιστών Forex είναι η ανακάλυψη των μπόνους τους. Τα συστήματα μπόνους δείχνουν όλες τις ειδικές προσφορές που δίνει η πλατφόρμα συναλλαγών. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι μπόνους και όσα περισσότερα δίνει ο χρηματιστής, τόσο πιο χαρούμενο είναι το κοινό. Πρέπει να σημειώσετε ωστόσο ότι το σύστημα μπόνους δεν πρέπει να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην τελικής σας επιλογή για το αν θα εγγραφείτε στην ιστοσελίδα του χρηματιστή ή όχι. Εξάλλου, μια αξιολόγηση παρουσιάζει πολλούς άλλους παράγοντες σε μια πλατφόρμα και πρέπει να τους λάβετε όλους υπόψη στην αξιολόγησή σας. Η ανάγνωση αξιολογήσεων χρηματιστών Forex μπορεί να μην είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα στον κόσμο, αλλά είναι κάτι που πρέπει να κάνετε απαραιτήτως. Οι αξιολογήσεις χρηματιστών σας δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα του τι να περιμένετε και θα σας δώσει μια καλή εντύπωση για την εκάστοτε ιστοσελίδα συναλλαγών, για αυτό καλό θα είναι να διαβάζετε αξιολογήσεις χρηματιστών τακτικά.

Υψηλά βαθμολογημένα προσφορές μπόνους Forex

$30 ΔΩΡΕΑΝ

Φοβερο δορω απο $30 χωρις καταθεση απο XM και χωρις κινδυνος για τα χρηματα σας!

Μπόνους
μέχρι $5000

Τεραστιος $5000 καταθεσηο δορω, που θα σας βοηθεισαι να καταφερετε μεγαλη επιτυχια!

Μπόνους
$100 ΔΩΡΕΑΝ

Η καλητερη ΄μας προσφορα για δορω χωρις καταθεση- μεχρι $100 απο Instaforex!

Μπόνους
Was the information useful?