คู่มือการเทรดฟอเร็กซ์ค่าเงินบาท

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุด 2024

Fully automated MT4 trader, limited to 9 currency pairs.
Starting price: $199

5.0

Verified trading by Mislav Nikolic & Chris Svorcik.
Starting price: €199

5.0

FXTM’s Dow Jones news advisor comes with in-built calendar events.
Starting price: $10

5.0

Cryptocurrency Trading
60+ tradable instruments
Min Deposit: $5

4.8

Leverage Up to
1:200
Min Deposit: N/A

4.8

เงินบาทคือหนึ่งในสกุลเงินที่มีความสำคัญมากที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกได้ว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจมั่นคงมากที่สุด ประเทศไทยเป็นจุดหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นแหล่งการผลิตที่สำคัญและมีการส่งออกสินค้าเกษตร ในตลาดฟอเร็กซ์ค่าเงินบาทใช้สัญลักษณ์ ฿ และรหัสสกุลเงินที่ใช้ในตลาดฟอเร็กซ์คือ THB แต่ละวันมีการซื้อขายเงินบาทในตลาดฟอเร็กซ์ประมาณ 56 พันล้านบาท และมีการหมุนเวียนของเงินบาทรวมทั้งหมดประมาณ 1.455 ล้านล้านบาท ธนาคารแห่งประเทศไทยคือธนาคารกลางของประเทศ มีอำนาจควบคุมสกุลเงิน ออกธนบัตรและเหรียญ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการเงิน พร้อมด้วยการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของประเทศ ซึ่งจะดำเนินการโดยสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลาง 7 คน ในช่วง 16 ปี ที่ผ่านมา ธนาคารกลางได้ทำตามนโยบายด้านการกำหนดอัตราเงินเฟ้อ เพื่อพยายามรักษาความมั่นคงทางการเงิน และรักษาระดับการเติบโตของเศรษฐกิจ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินจะจัดขึ้น 8 ครั้งต่อปี ทุก 6 สัปดาห์ ซึ่งจะกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อโดยอ้างอิงตามนโยบายการเงินโลก ข้อมูลเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันโลก และราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลก ในตลาดฟอเร็กซ์ เงินบาทมีการซื้อขายในหลายคู่สกุลเงิน รวมถึงสกุลเงินหลักของโลกและสกุลเงินในแถบเอเชีย สกุลเงินเหล่านี้ประกอบด้วยดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง และเยนญี่ปุ่น แม้ว่าจะเงินบาทไทยจะเป็นสกุลเงินแปลกใหม่ แต่ก็สามารถดึงดูดความสนใจนักลงทุนได้มากพอ การที่เศรษฐกิจไทยค่อนข้างมั่นคง เงินบาทจึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ลาว มาเลเซีย เวียดนาม และเมียนมาร์ เขตเศรษฐกิจเงินบาทคือชื่อของนโยบายรัฐบาลที่เริ่มขึ้นในปี 1990 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับชาติอื่นๆ ที่ขยายตัวในภูมิภาค ในอนาคตอาจมีอิทธิพลครอบคลุมไปถึงคู่ค้าสำคัญอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

ประวัติค่าเงินบาท

เช่นเดียวกับปอนด์สเตอร์ลิง ประวัติค่าเงินบาทถือกำเนิดมาจากหน่วยมวล โดยค่าเงินที่แสดงจะเป็นน้ำหนักที่สอดคล้องกับโลหะเงิน เงินบาทน่าจะมีการใช้งานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เนื่องจากยุคนั้นได้นำโลหะเงินมาใช้เป็นเงินตรา ในปี 1897 มีการนำระบบทศนิยมเข้ามาใช้ จนกระทั่งปี 1902 เงินบาทได้รับการกำหนดตามโลหะเงิน ทำให้มูลค่าของเงินตราแตกต่างกับสกุลเงินที่ใช้มาตรฐานทองคำ ต่อมาในปี 1908 เงินบาทได้ถูกตรึงไว้กับปอนด์สเตอร์ลิง จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับการกำหนดค่าตามเงินเยนญี่ปุ่น ในช่วงปี 1956 ถึง 1997 เงินบาทถูกผูกกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินของเอเชียในปี 1997 ได้ส่งผลให้เงินบาทมีมูลค่าเหลือเพียงครึ่งหนึ่งและถูกลอยตัวในตลาดเงิน

thai baht

เศรษฐกิจของประเทศไทย

เศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเมื่อต้องการศึกษาวิธีเทรดเงินบาท ประเทศไทยกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมเมื่อไม่นานมานี้ เศรษฐกิจของไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็น 2 ใน 33 ของ GDP ประเทศ การบริการและอุตสาหกรรมคือส่วนหลักที่ช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทย ภาคการสื่อสาร โลจิสติกส์ และการซื้อขายคิดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากของเศรษฐกิจประเทศ ส่วนการเกษตร การท่องเที่ยว การเงิน และการศึกษาก็มีความสำคัญมากเช่นกัน บริการโทรคมนาคมกำลังกลายเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรม ประเทศคู่ค้าหลักประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น มาเลเซีย และจีน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทย ทั้งกรุงเทพและที่พักริมทะเลต่างก็ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้ชะลอตัว เนื่องจากอุปสงค์ทั่วโลกที่ลดลงและความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสามารถรักษาระดับอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำ และทำให้ค่าเงินมีความมั่นคง โดยมีการเจรจาทำข้อตกลงการค้าเสรีกับหลายๆ ประเทศ อาทิเช่น นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น อินเดีย จีน และออสเตรเลีย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจไทย

สภาพของเศรษฐกิจไทยขึ้นอยู่กับอุปสงค์ระดับโลกที่มีต่อสินค้าส่งออกของประเทศ นอกจากนี้ ความไม่มั่นคงทางการเมืองยังเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงินบาท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงการก่อรัฐประหารเมื่อปี 2014 ความไม่แน่นอนระหว่างประเทศเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศและสถานการณ์ทางการเมืองทำให้ความมั่นใจของผู้บริโภคลดลง ค่าเงินบาทจึงต่ำลง ความไม่สงบทางการเมืองยังนำไปสู่ภาวะตกต่ำด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่กำหนดสภาพเศรษฐกิจของไทย เมื่อนักท่องเที่ยวน้อยลง รายได้ก็ลดลงตาม ทำให้ GDP ของประเทศได้รับผลกระทบ จีนคือหนึ่งในคู่ค้าสำคัญของไทย ดังนั้นปัญหาใดๆ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจีนจะกระทบกับเศรษฐกิจของไทยเช่นกัน การเทรดฟอเร็กซ์ค่าเงินบาทจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเทรดเงินบาทและเรื่องเหล่านี้

สกุลเงินหลักอื่นๆ

Top 5 Forex Brokers

✅ Accounts: $5K - $300K
✅ Profit Split: 90%
✅ Profit Targets: 10%

✅ Accounts: $4K - $100K
✅ Profit Split: 60-90%
✅ Profit Targets: 10%, 10%, 5%

✅ Accounts: $5K - $200K
✅ Profit Split: 80%
✅ Profit Targets: 8%, 5%

✅ Accounts: $5k - $100k
✅ Profit Split: up to 90%
✅ Profit Targets: 10%

✅ Accounts: $10k - $200k
✅ Profit Split: up to 100%
✅ Profit Targets: 10% (1-step), 8%/5% (2-step)

✅ Accounts: $25k - $200k
✅ Profit Split: 50% - 80%
✅ Profit Targets: 10%

Top Platform in 2024

✅ Accounts: $5K - $300K
✅ Profit Split: 90%
✅ Profit Targets: 10%

✅ Accounts: $4K - $100K
✅ Profit Split: 60-90%
✅ Profit Targets: 10%, 10%, 5%

✅ Accounts: $5K - $200K
✅ Profit Split: 80%
✅ Profit Targets: 8%, 5%

✅ Accounts: $5k - $100k
✅ Profit Split: up to 90%
✅ Profit Targets: 10%

✅ Accounts: $10k - $200k
✅ Profit Split: up to 100%
✅ Profit Targets: 10% (1-step), 8%/5% (2-step)

✅ Accounts: $25k - $200k
✅ Profit Split: 50% - 80%
✅ Profit Targets: 10%

Top Prop Firm in 2024

✅ Accounts: $5K - $300K
✅ Profit Split: 90%
✅ Profit Targets: 10%

✅ Accounts: $4K - $100K
✅ Profit Split: 60-90%
✅ Profit Targets: 10%, 10%, 5%

✅ Accounts: $5K - $200K
✅ Profit Split: 80%
✅ Profit Targets: 8%, 5%

✅ Accounts: $5k - $100k
✅ Profit Split: up to 90%
✅ Profit Targets: 10%

✅ Accounts: $10k - $200k
✅ Profit Split: up to 100%
✅ Profit Targets: 10% (1-step), 8%/5% (2-step)

✅ Accounts: $25k - $200k
✅ Profit Split: 50% - 80%
✅ Profit Targets: 10%